W dniach 1-2 oraz 8-9 czerwca 2022 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie roślin zbożowych.


W szkoleniu wzięli udział specjaliści prowadzący doświadczenia wartości gospodarczej odmian (WGO), zarówno z SDOO/ZDOO, jak i spoza COBORU oraz specjaliści prowadzący doświadczenia odrębności wyrównania i trwałości (OWT).

Podczas szkolenia specjaliści Pracowni WGO Roślin Zbożowych omówili przede wszystkim kwestie metodyczne związane z prowadzeniem doświadczeń WGO ze zbożami. Ponadto, przedstawiono system badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian roślin zbożowych oraz system oceny wartości technologicznej odmian pszenicy i jęczmienia. Zaprezentowano również projekt mobilnej aplikacji do gromadzenia wyników obserwacji i pomiarów w doświadczeniach WGO.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia były wykłady specjalistów z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. Prof. dr hab. Marek Korbas przedstawił wykład na temat chorób roślin zbożowych i ich zwalczania, prof. dr hab. Marek Mrówczyński – wykład na temat szkodników roślin zbożowych oraz ich zwalczania, a dr hab. Roman Krawczyk – wykład na temat zwalczania chwastów w roślinach zbożowych. W ramach szkolenia przeprowadzono także wizytację doświadczeń ze zbożami w SDOO w Słupi Wielkiej.


Zdjęcie 1 Z-ca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych mgr inż. Marcin Behnke otwiera szkolenie metodyczne
Zdjęcie 2 Prof. dr hab. Marek Korbas przedstawia wykład na temat chorób roślin zbożowych i ich zwalczania
Zdjęcie 3 Uczestnicy szkolenia na Sali wykładowej COBORU
Zdjęcie 4 Prof. dr hab. Marek Mrówczyński przedstawia wykład na temat szkodników roślin zbożowych oraz ich zwalczania
Zdjęcie 5 Uczestnicy szkolenia na poletkach doświadczalnych cz1
Zdjęcie 6 Uczestnicy szkolenia na poletkach doświadczalnych cz2