Seminarium specjalistów WGO „EU-VCU Experts Group Seminar” We Włoszech


W dniach 25-27 maja 2022 roku odbyło się piętnaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE.

W tym roku organizatorem seminarium był CREA (Rada Badań Rolniczych i Analiz Ekonomicznych) jednostka odpowiedzialna m.in. za prowadzenie badań odmianowych w celu rejestracji odmian we Włoszech. Seminarium odbyło się w Zamku Sant Angelo Lodigiano niedaleko Mediolanu.

W seminarium wzięło udział blisko 40 specjalistów z 15 krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, w tym przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz CPVO. Stronę polską reprezentowali: prof. Henryk Bujak, mgr inż. Marcin Behnke i dr inż. Tomasz Lenartowicz.

Seminarium składało się z czterech sesji, podczas których omówiono zagadnienia dotyczące przyszłości badań wartości gospodarczej odmian (WGO) w Europie.

W pierwszej i drugiej sesji referaty dotyczyły zmian jakie nastąpiły w poszczególnych biurach badawczych w zakresie badań WGO różnych gatunków roślin, w tym wdrożeń aspektu zrównoważonej oceny wartości gospodarczej odmian roślin, badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego, badań nad odpornością odmian na ważniejsze patogeny oraz przedstawiono pierwsze wyniki badań prowadzonych w ramach projektów „INVITE” i „RUSTWATCH” ujętych w „HORIZON 2020”. W tej części seminarium nasi reprezentanci wygłosili dwa referaty dotyczące zmian w badaniach WGO w COBORU (mgr. M. Behnke) oraz wdrażanego w COBORU sytemu Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (dr. T. Lenartowicz).

Następnie uczestnicy spotkania mieli możność zapoznać się z zakresem prac polowych w stacji doświadczalnej w Tavazzano, w tym badaniami odrębności wyrównania i trwałości odmian zbóż oraz badaniami wartości gospodarczej odmian pszenicy realizowanej m.in. w ramach projektu INVITE.

W drugim dniu spotkania przeprowadzono szeroką dyskusję dotyczącą możliwości wrodzenia do urzędowej oceny wartości gospodarczej odmian aspektu zrównoważonego rozwoju uwzględniającego w szerszym kontekście odporność odmian na zmiany klimatu, stresy biotyczne i abiotyczne oraz efektywność wykorzystania nawożenia mineralnego.

W końcowej części seminarium przedyskutowano propozycje tematyczne dotyczącego lokalizacji kolejnego spotkania „VCU Ekspert Group Seminar” oraz możliwości statutowego uregulowania działalności przedmiotowej grupy ekspertów.


Zdjęcie 1 Uczestnicy seminarium na schodach zamku Sant Angelo Lodigiano
Zdjęcie 2 Obrady seminarium VCU
Zdjęcie 3 Wystąpienie M. Behnke,
Zdjęcie 4	Wystąpienie T. Lenartowicza
Zdjęcie 5	Wizyta w polu H. Bujak, M. Behnke