Wizyta delegacji z Bośni i Hercegowiny


W dniach 23 - 25 maja 2022 odbyła się w COBORU wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Bośni i Hercegowiny oraz urzędów BiH odpowiedzialnych miedzy innymi za ochronę praw odmian, nasiennictwo i służby fitosanitarne.

Wizyta została zorganizowana w ramach projektu twinningowego UE, którego celem jest wsparcie rozwoju i dostosowaniu prawa dotyczącego ochrony praw hodowcy i służb fitosanitarnych w Bośni i Hercegowinie do prawodawstwa UE (numer projektu: BA 18 IPA AG 03 19).

Dnia 23 i 24 maja delegaci odwiedzili Centralę COBORU, Centralny Magazyn Nasion, doświadczenia polowe (SDOO w Słupi Wielkiej) oraz Laboratorium Chemiczno-Technologiczne. Następnego dnia odbyła się wizyta w SDOO w Zybiszowie.

Podczas wizyty delegaci wysłuchali szeregu wykładów na temat kompleksowego systemu oceny i rejestracji odmian roślin uprawnych a także oceny tożsamości odmian.

Druga część wizyty odbyła się we Wrocławiu, gdzie swój zakres odpowiedzialności, ustawodawstwa i działań praktycznych przedstawili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodatkowe materiały z tej części wizyty znajdują się na stronach www.piorin.gov.pl pod linkiem: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/dzielimy-sie-wiedza-i-doswiadczeniem-z-kolezankami-i-kolegami-z-bosni-i-hercegowiny,543.html


Zdjęcie 1 Dyrektor ds. badawczo-doświadczalnych M. Behnke prowadzi wykład o zadaniach COBORU
Zdjęcie 2 Delegaci stoją na poletkach doświadczalnych w SDOO w Słupi Wielkiej – ocena tożsamości
Zdjęcie 3 Delegaci stoją na poletkach doświadczalnych w SDOO w Słupi Wielkiej – ocena OWT
Zdjęcie 4 Delegaci w Centralnym Magazynie Nasion COBORU
Zdjęcie 5 Delegaci przy siewniku doświadczalnym w SDOO w Słupi Wielkiej
Zdjęcie 6 Delegaci w SDOO w Zybiszowie – kolekcja krzewów ozdobnych (berberys)
Zdjęcie 7 Delegaci w SDOO w Zybiszowie – kolekcja krzewów ozdobnych (klony ozdobne)