Promocje Doktorskie Dyrektorów SDOO


W dniu 20 maja 2022 podczas uroczystości Święta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu po dwóch latach przerwy wznowione zostało uroczyste wręczanie dyplomów oraz wyróżnień. Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Aneta Wojdyło i promotorzy wręczyli tego dnia 59 dyplomów doktorskich i 19 dyplomów habilitacyjnych.

Wśród promowanych i nagrodzonych znalazło się dwóch pracowników COBORU: p.o. dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Marta Bednarczyk oraz dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk, którzy uzyskali stopień naukowy doktora nauk rolniczych. Serdecznie gratulujemy!

Podczas Święta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rektor Prof. dr hab. Jarosław Bosy nagrodził zasłużonych pracowników, wyróżnił najaktywniejsze studenckie koła naukowe, pogratulował nowym profesorom tytularnym, tytułem doktora honoris causa został uhonorowany prof. dr hab. Andrzej Mocek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Zdjęcie 1 Od lewej: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, dr Marcin Włodarczyk, dr Marta Bednarczyk, prof. dr hab. Aneta Wojdyło
Zdjęcie 2 Od lewej: dr Marcin Włodarczyk, prof. dr hab. Henryk Bujak, dr Marta Bednarczyk
Zdjęcie 3 Od lewej: dr Marta Bednarczyk, dr Marcin Włodarczyk
Zdjęcie 4	Od lewej: prof. dr hab. Henryk Bujak, dr Marta Bednarczyk
Zdjęcie 5	Od lewej: dr Marcin Włodarczyk, prof. dr hab. Andrzej Kotecki, dr Marta Bednarczyk