Szkolenie w zakresie dokumentacji fotograficznej odmian roślin uprawnych


W dniu 17 maja 2022 r., w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie w zakresie wykonywania dokumentacji fotograficznej badań i doświadczeń COBORU, głównie w zakresie badań OWT. Spotkanie miało charakter hybrydowy - osoby prowadzące i część zainteresowanych SDOO uczestniczyła w spotkaniu stacjonarnie w Centrali w Słupi Wielkiej, a pozostałe online.

Podczas spotkania każda stacja i zakład doświadczalny oceny odmian wykonujący zdjęcia odmian roślin uprawnych do celów urzędowych COBORU, w kilku zdaniach przedstawił bieżąca sytuację w tym zakresie, w tym przedstawili jakie i ile zdjęć wykonują, czy posiadają odpowiednio przygotowane studio, co wchodzi w skład wyposażenia fotograficznego oraz z czym mają trudności.

Głównymi problemami z którymi się borykają SDOO/ZDOO są pracochłonność, konieczność zaangażowania więcej niż jednej osoby przy zdjęciach w polu, brak studia fotograficznego, niesprzyjające warunki atmosferyczne, brak wiedzy z zakresu ustawienia aparatu i obróbki zdjęć, brak odpowiedniego sprzętu oraz wytycznych dotyczących dokumentacji.

W trakcie spotkaniu i dyskusji wytyczono najbliższe plany w tym zakresie, w tym konieczność koordynacji działań z tym związanych (np. szkolenie z obsługi sprzętu i obróbki zdjęć, ujednolicenie koloru i materiału tła, udoskonalenie systemu elektronicznego przekazywania zdjęć do Centrali COBORU, przygotowanie wzorców zdjęć dla poszczególnych gatunków).


Zdjęcie 1.	Prowadzący szkolenie Kierownik Zakładu NU
Zdjęcie 2.	Uczestnicy szkolenia w Centrali COBORU
Zdjęcie 3.	Uczestnicy szkolenia w Centrali COBORU