Zajęcia terenowe dla studentów


W dniu 13.05.2022 na terenie Centrali COBORU oraz w SDOO Słupia Wielka odbyły się Zajęcia Terenowe dla słuchaczy Studium Podyplomowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z zakresu tematycznego: Rolnictwo organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Studenci wysłuchali wykładów na temat badań OWT, oceny tożsamości odmian, badań WGO roślin rolniczych i ogrodniczych, następnie odwiedzili Centralny Magazyn Nasion COBORU, doświadczenia polowe oraz Laboratorium Chemiczno-Technologiczne.


Zdjęcie 1 Temat programu. Tablica z tytułem programu, wykonawcą Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, sposobem finansowania PROW 2014-2020, zasięgiem geograficznym oraz celem poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej /></div>
        <div>
          <img class=
Zdjęcie 2 Wykłady w Centrali COBORU cz1 grupa ok 40 osób na sali wykładowej oraz wykładowcy COBORU i opiekunowie studentów. Na ekranie prezentacja z informacjami o COBORU
Zdjęcie 4 Wizyta na polach doświadczalnych SDOO grupa 40 osób na poletkach doświadczalnych ze zbożami na terenach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Zdjęcie 3 Wykłady w Centrali COBORU cz2 grupa ok 40 osób na sali wykładowej oraz pracownicy COBORU przedstawiają program spotkania