Szkolenie w zakresie uprawy, ochrony i pielęgnacji truskawek


W dniach 9-11 maja 2022 roku Centrala Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Łyskach oraz inspektorem oceny odmian Michałem Dybowskim przeprowadziła szkolenie metodyczne w zakresie uprawy, ochrony i pielęgnacji truskawek.

W szkoleniu wzięli udział specjaliści prowadzący badania WGO oraz OWT, zarówno z centrali COBORU jak i z SDOO/ZDOO, w których realizowane są doświadczenia z odmianami tego gatunku.

Podczas szkolenia zostały omówione kwestie związane z wymogami prawidłowej uprawy roślin truskawki: przygotowanie stanowiska, sadzenie, nawadnianie, ochrona roślin oraz szereg specyficznych zabiegów pielęgnacyjnych, których ta uprawa wymaga. Niezmiernie ważnym elementem szkolenia było przedstawienie sposobów dezynfekcji gleby oraz różnych technologii prowadzenia uprawy (od tradycyjnych w polu do bardzo intensywnych pod osłonami). Szczególnie interesujące były praktyczne informacje przedstawione przez poszczególnych wykładowców odnoszące się do pobierania próbek glebowych, ustalania dawek nawozowych w oparciu o wyniki analiz glebowych, sposobów zapewnienia skutecznej ochrony roślin przed najważniejszymi chorobami i szkodnikami itp. zagadnienia. Tę część szkolenia prowadzili wykładowcy z bogatym doświadczeniem w zakresie uprawy roślin jagodowych (Zbigniew Jarosz – UP Lublin, Paweł Krawiec – Horti Team, Barbara Błaszczyńska – Agrosimex). W przypadku truskawki ważną kwestią jest też produkcja zdrowego i odpowiedniej jakości materiału rozmnożeniowego (w tym różnego rodzaju typy sadzonek), a także obowiązujący system certyfikacji. Ta część szkolenia została szczegółowo omówiona przez Izę Witczak z Boryna Plant oraz przez Wiesławę Kowalczyk z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Problematyka badań i oceny odmian w doświadczeniach WGO oraz OWT została zaprezentowana przez specjalistki COBORU: Katarzynę Bartoszak i Aleksandrę Siwik.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia był wyjazd terenowy na doświadczenie prowadzone w ZDOO w Łyskach oraz na plantację towarową położoną w okolicy Białegostoku. Biorąc pod uwagę duże znaczenie gospodarcze gatunku, znaczny postęp hodowlany oraz bardzo szybki rozwój nowych technologii uprawy zdobyta przez specjalistów wiedza będzie z pewnością wykorzystana w procesie badania i oceny odmian truskawki.


Zdjęcie 1.	Otwarcie szkolenia przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie – Arkadiusza Kalinowskiego
Zdjęcie 2.	Wykład Pana Pawła Krawca z firmy Horti Team
Zdjęcie 3.	Wizyta na doświadczeniu w ZDOO w Łyskach
Zdjęcie 4.	Wizyta na plantacji produkcyjnej
Zdjęcie 5.	Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia