Narada Kadry Kierowniczej COBORU


W dniach 20-21 kwietnia 2022roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była głównie omówieniu aktualnego stanu zasiewów roślin ozimych i zaawansowaniu prac dotyczących siewów roślin jarych w poszczególnych punktach doświadczalnych oraz stanu zabezpieczenie SDOO/ZDOO w środki produkcji, w tym nawozy, środki ochrony roślin i paliwo. Ponadto omówiono plany działalności inwestycyjnej, badawczo-doświadczalnej oraz szkoleniowo-promocyjnej przewidzianej do realizacji w 2022 roku. Poruszono również inne istotne kwestie dotyczące działalności COBORU w zakresie gospodarczym i organizacyjno-prawnym


Otwarcie narady przez Dyrektora COBORU
Wystąpienie Dyrektora COBORU
Wystąpienie Dyrektora SDOO w Chrząstowie
Narada
Wystąpienie Zastępcy Dyrektora COBORU ds. Badawczo-doświadczalnych