Spotkanie w projekcie badawczym: ”LIVESEEDING – Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie”


W dniu 13 kwietnia 2022, w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie organizacyjne partnerów krajowych uczestniczących w rozpoczynającym się w bieżącym roku europejskim projekcie badawczym, pt.”LIVESEEDING – Ekologiczna hodowla, doświadczalnictwo odmianowe i wytwarzanie materiału siewnego, w celu zrównoważenia i zróżnicowania systemów żywnościowych w Europie”, w latach 2022-2027.

W pracach w ramach projektu weźmie udział prawie 40 instytucji badawczych, jednostki rejestrowe, komercyjne firmy hodowlano-nasienne i inne instytucje i organizacje z obszaru nasiennictwa, z 16 państw Europy. Ze strony polskiej partnerami projektu są Polska Izba Nasienna, Poznańska Hodowla Roślin i COBORU.

W spotkaniu udział wzięli: Artur Paszkowski – PIN; Danuta Hądzlik, Dorota Jasińska, Tomasz Rozwałka – PHR oraz Henryk Bujak, Edward Gacek i Tomasz Lenartowicz – COBORU.

Zdjęcie 1.	Uczestnicy spotkania
Zdjęcie 2.	Prof. dr hab. Henryk Bujak rozpoczyna spotkanie
Zdjęcie 3.	Prof. dr hab. Edward Gacek oraz uczestnicy spotkania
Zdjęcie 4.	Uczestnicy spotkania