Prof. dr hab. Henryk Bujak wyróżniony tytułem “Złotego Inżyniera Roku 2021”


W dniu 30 marca 2022 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się Gala XXVIII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. Wśród laureatów plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Roku 2021, wyróżniony został Prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych. Tytuł ten otrzymał w kategorii „Innowacje”.

„Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która upowszechnia ich dokonania. Nagroda promuje dorobek polskich inżynierów i zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Organizatorem plebiscytu „Złoty Inżynier” jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” (wydawanego od 1866 r.) oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Aktu wręczenia statuetki i dyplomu dokonali: Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Pan Wojciech Murdzek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pani Martyna Jachimowicz - Redaktor Naczelny Przeglądu Technicznego.

Zdjęcie 1.	Prof. dr hab. Henryk Bujak z dyplomem „Złotego Inżyniera Roku 2021”
Zdjęcie 2.	Prof. dr hab. Henryk Bujak wraz z osobami wręczającymi wyróżnienie
Zdjęcie 3.	Dyplom „Złotego Inżyniera Roku 2021”
Zdjęcie 4.	Statuetka nagrody Złotego Inżyniera Roku 2021”