Dr inż. Tomasz Lenartowicz – wyróżniony statuetką “Złoty Kłos”


W dniu 29 marca 2022 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek „Złoty Kłos”.

Wśród laureatów, wyróżniony został dr inż. Tomasz Lenartowicz – Kierownik Pracowni roślin okopowych i kukurydzy Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych. Statuetkę otrzymał w kategorii „Za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych i osób pracujących na rzecz rolnictwa”.

Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest instytucjom, przedsiębiorcom i osobom indywidualnym zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych, także za efektywną współpracę ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski gromadząc corocznie ponad 200 osób związanych z sektorem rolnym, między innymi rolników i przedsiębiorców wiejskich przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rządowych agencji rolnych, Kancelarii Prezydenta RP, posłów i senatorów RP, dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego oraz innych instytucji i organizacji rolniczych.

Aktu wręczenia statuetki i dyplomu dokonali: Pani Anna Gembicka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Pani Magdalena Wieczorek-Borowiec - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Zdjęcie 1. Dr inż. Tomasz Lenartowicz z osobami wręczającymi wyróżnienie
Zdjęcie 2.	Statuetka nagrody „Złoty Kłos”