Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 22 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Zbóż w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom zbóż ozimych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż ozimych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Korbasa (IOR-PIB Poznań) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisanie i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian zbóż ozimych.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 41 nowych odmian zbóż ozimych (pszenica zwyczajna – 20, żyto – 8, jęczmień – 7, pszenżyto – 5, pszenica orkisz – 1):

Jęczmień ozimy
 • Finezja (d. BAUB19.4208)
  odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.
 • Julia (d. LEU83105)
  odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • RGT Mela (d. 13HL152D104)
  odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • SU Hetti (d. 13HL090D105)
  odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Laubella (d. NORD 13115/19)
  odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Teuto (d. 65-37A)
  odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. RAGT Semences Polska sp. z o.o. Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Turbo (d. STH 1019)
  odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna ozima
 • Adrenalin (d. STRG 4016’19)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
 • Asory
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Bright
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Bulldozer (d. STRG 4008’19)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
 • Callistus (d. STRU 110050k052)
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Chevignon
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Elektra (d. STH 11619)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Hyvega (d. NORD 16/926)
  mieszańcowa jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Intuicja (d. STH 11218)
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • KWS Patronum (d. KW 3241-8-15)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • LG Cruzak (d. LGWD15-4260-SA1)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LG Mondial (d. LGWD15-4438-SA)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LG Nida (d. LGWD14-3249-A1)
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Liberia (d. NAD 5019)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Pallas (d. STRU 130563s10)
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Polarkap (d. LEU 180317)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • RGT Technik (d. R11830)
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • SU Geometry (d. NORD 19/262)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Willem (d. WB 10362.16)
  odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Vistula (d. NAD 4818)
  jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Pszenica orkisz ozima
 • Speltorado (d. LO3/13/4)
  zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Pszenżyto ozime
 • Metro (d. DC 11170)
  odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Presley (d. LD 17/710)
  odmiana pastewna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
 • SU Favonius (d. NORD 19/7522)v odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Klaus (d. NORD 19/7615)
  odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Tributo (d. DC 5947)
  odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Żyto ozime
 • Dańkowskie Alvaro (d. DL 13/1)
  odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Dańkowskie Kalcyt (d. DC 46)
  odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Gulden (d. DC2424)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • KWS Gilmor (d. KWS-H209)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Identor (d. KWS-H212)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Inspirator (d. KWS-H214)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Novor (d. KWS-H211)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Pulsor (d. KWS-H205)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
Zdjęcie 1.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 2.	Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 3.	Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 4.	Członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych podczas głosowania
Zdjęcie 5.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 6.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych