Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy


W dniu 15 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2022-2025 wchodzą:

 • dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB - Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
 • dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB – p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
 • dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr - Pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Tadeusz Michalski - Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu,
 • mgr inż. Marek Oblicki - Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz,
 • dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ – Pracownik naukowy Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej,
 • prof. dr hab. Piotr Szulc - Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • mgr inż. Tadeusz Szymańczak - Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie,
 • dr inż. Roman Warzecha - Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • dr inż. Piotr Zarzycki - Główny specjalista ds. produkcji roślinnej w Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" sp. z o. o.,

Na początku właściwego posiedzenia Komisji uczczono pamięć dr Tadeusza Solarskiego – wybitnego naukowca, dydaktyka, a także rolnika, członka Komisji ds. Rejestracji odmian Kukurydzy poprzednich czterech kadencji.

Następnie członkowie Komisji wybrali dr inż. Romana Warzechę na przewodniczącego Komisji oraz prof. Tadeusza Michalskiego na jego zastępcę.

W trakcie posiedzenia Komisja pod przewodnictwem dr inż. Romana Warzechy (IHAR-PIB w Radzikowie) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisanie i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian kukurydzy.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 36 następujących odmian:


 • Almondo (d. KXB9316)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Ashley (d. LZM169/01)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Dolmino (d. KXB9142)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • ES Jetway (d. ESZ9209)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • ES Midgard (d. ESZ9111)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • ES Midway (d. ESZ9310)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • ES Skytower (d. ESZ9301)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Farmalou (d. SM K0197)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Farmarquez (d. SM K0482)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Farmbeat (d. SG 132)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Fieldplayer (d. ESZ9103)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Garantio (d. KXC0057)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Interago (d. KXC0322)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Justy (d. SM J0731)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Kristallo (d. SL17131)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • KWS Camillo (d. KXB9324)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Esperanto (d. KXB9033)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 190; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • LG31240 (d. LZM269/52)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LID1015C (d. ESZ20103)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • LID2210C (d. ESZ20211)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • LID3306C (d. ESZ20301)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • MHR Paribus (d. MHR-KK-3219)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
 • Murphey (d. LZM269/55)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Profito (d. KXC0254)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Qualito (d. KXC0313)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • P8754 (d. X85P703)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P8904 (d. X90N386)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P9610
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P9978 (d. X00M500)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 280; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • RGT Aloexx (d. RH19011)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • Rozeen (d. LZM269/33) )
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Serrano (d. SL26157)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • SM Bard (d. SMH 48319)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250-260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
 • SM Doktor (d. SMH 46619)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
 • SM Giewont (d. SMH 48719)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
 • SM Chopin (d. SMH 48419)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
Zdjęcie 1.	Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy
Zdjęcie 2.	Dyrektor COBORU – prof. H. Bujak i przewodniczący Komisji – dr R. Warzecha
Zdjęcie 3.	Członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin kukurydzy podczas głosowania
Zdjęcie 4.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin kukurydzy
Zdjęcie 5.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin kukurydzy