Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych


W dniu 1 lutego 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025 wchodzą:

 • prof. dr hab. Krzysztof Jankowski - Kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka - Kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
 • dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ - Zastępca Kierownika Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
 • mgr inż. Juliusz Młodecki - Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie,
 • prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Ekspert ds. Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
 • mgr inż. Marek Radwański - Prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi w Poznaniu,
 • dr hab. Stanisław Spasibionek - Kierownik Pracowni Genetyki i Hodowli Jakościowej Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych w Oddziale w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • mgr inż. Adam Stępień - Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie,
 • mgr inż. Mariusz Szeliga - Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie,
 • dr Katarzyna Wielgusz - Kierownik Zakładu Agrotechniki Roślin Użytkowych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Na początku właściwego posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Marka Mrówczyńskiego na przewodniczącego Komisji oraz panów Marka Radwańskiego i Juliusza Młodeckiego na jego zastępców.

W trakcie posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Mrówczyńskiego (IOR-PIB w Poznaniu) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian rzepaku ozimego i jarego oraz gorczycy białej.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 21 następujących odmian:

Rzepak ozimy
 • Bachus (d. CBI 19-13)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • Crocant (d. CWH520)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • DK Exaura (d. DMH 515)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • DK Excentric (d. CWH517)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • DK Expose (d. CWH462)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • ES Criterio (d. ESC18076)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Jurek (d. WRH 562)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • KWS Lauros (d. H9171699)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • LG Apollonia (d. LE18/404)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • LG Auckland (d. LE18/350)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • Manhattan (d. DMH511)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • Nairobi (d. WRH 608)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Pirol (d. WRH 566)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • PT303 (d. X17WT440C)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
 • Tom (d. CBI 18-47)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • Tuba (d. WRH 564)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Uniwersum (d. BOH 8718)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Zeus (d. DMH532)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
Rzepak jary
 • Laur (d. MAH 4620)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Lava (d. DLE20822S11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Gorczyca biała
 • Wanda (d. AP/GORCZ/7/2019)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: AGRO POMERANIA Rafał Markiewicz
Zdjęcie 1.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych - głosowanie
Zdjęcie 2.	Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Zdjęcie 3.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Zdjęcie 4.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Zdjęcie 5 	prof. M. Mrówczyńskiego z posiedzenia komisji rośl. oleistych i włóknistych