Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka


W dniu 25 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2022-2025 wchodzą:

 • dr hab. Andrzej Baryga, prof. PŁ - Kierownik Katedry Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
 • mgr inż. Maciej Grobelny - Dyrektor ds. Surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A. (reprezentant Związku Producentów Cukru w Polsce, wytypowany przez Zarząd ZPC w Warszawie),
 • dr hab. Stanisław Grześ prof. UPP - Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • mgr inż. Artur Majewski - Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (reprezentant Związku Producentów Cukru w Polsce, wytypowany przez Zarząd ZPC w Warszawie),
 • dr hab. Ewa Bożena Moliszewska, prof. UO - Pracownik naukowy Katedry Biotechnologii Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego,
 • dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB - Kierownik Oddziału w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • Krzysztof Nykiel - Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie (reprezentant Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, wytypowany przez KZPBC),
 • dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB - Pracownik naukowy Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
 • mgr inż. Rafał Strachota - Dyrektor Biura Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa (reprezentant Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, wytypowany przez KZPBC),
 • prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na początku posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Jacka Piszczka na przewodniczącego Komisji oraz prof. Mirosława Nowakowskiego na jego zastępcę.

W trakcie posiedzenia Komisja już pod przewodnictwem prof. Jacka Piszczka m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 21 nowych odmian buraka (20 odmian buraka cukrowego, w tym dwie typu „Conviso Smart” oraz jedną odmianę buraka pastewnego).

Burak cukrowy
 • August (d. ST1520039)
  typ normalno-plenny, normalno-cukrowy. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Batory (d. PPW7019)
  typ nisko plenny, wysokocukrowy. Zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • BTS 2420 (d. B0238)
  typ wysoko plenny, nisko cukrowy. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • BTS Smart 2020 (d. B0247)
  Odmiana „Conviso Smart” typ normalno-plenny, niskocukrowy. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • Davorka KWS (d. 0K026)
  typ wysokoplenny, normalno-cukrowy. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Dobromira KWS (d. 0K990)
  typ normalno-plenny, normalno-cukrowy. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • FD Windy (d. FD20B2118)
  typ wysokoplenny, niskocukrowy. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • Frederic (d. ST1320037)
  typ wysokoplenny, niskocukrowy. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Gajus (d. ST1220035)
  typ wysokoplenny, normalno-cukrowy. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Jadwiga (d. PPW6919)
  typ wysokoplenny, normalno-cukrowa. Zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Jagan (d. SV2423)
  typ wysokoplenny, niskocukrowy. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
 • Jamajka (d. KTA1925)
  typ niskoplenny, wysokocukrowy. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Janetka (d. KTA1916)
  typ wysoko plenny, niskocukrowy. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Kolumb (d. ST1220036)
  typ normalno-plenny, normalno-cukrowy. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Mecenas (d. MH2038)
  typ normalno-plenny, normalno-cukrowy. Zgłaszający: Maribo Hilleshög ApS
 • Michelangelo (d. ST13943)
  typ bardzo wysoko plenny, niskocukrowy. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Odysseus (d. ST1320027)
  typ normalno-plenny, wysokocukrowy o podwyższonej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Smart Perla KWS (d. 0K060)
  Odmiana „Conviso Smart”, typ normalno- plenny, niskocukrowy. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Wallonia KWS (d. 0K013) v typ wysokoplenny, niskocukrowy. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Viola KWS (d. 0K050)
  typ bardzo wysoko plenny, normalno-cukrowy, o bardzo dużej odporność na chwościka buraka. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
Burak pastewny
 • Elicieuse (d. DM 8134)
  odmiana jednokiełkowa o czerwono-pomarańczowej barwie korzeni; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Zdjęcie 1 	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian buraka
Zdjęcie 2 Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian buraka
Zdjęcie 3 Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian buraka
Zdjęcie 4 Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian buraka