Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 18 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom zbóż jarych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem on-line członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W skład Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025 wchodzą:

 • dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB - Kierownik Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • mgr Bogdan Fleming - Członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • prof. dr hab. Dariusz Jaskulski - Kierownik Katedry Podstaw Produkcji Roślinnej i Doświadczalnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej,
 • prof. dr hab. Marek Korbas - Kierownik Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
 • dr inż. Mirosław Pietrusewicz - Prezes Zarządu Grupy Polskie Składy Nawozowe Sp. z o.o.,
 • prof. dr hab. Grażyna Podolska - Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,
 • dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP - Prodziekan ds. Studiów Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT - Pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • dr inż. Anna Szafrańska - Kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,
 • dr hab. Roman Wacławowicz, prof. UPWr - Pracownik naukowy Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Na początku posiedzenia Komisji jej członkowie wybrali prof. Marka Korbasa na przewodniczącego Komisji oraz prof. Grażynę Podolską na jego zastępcę.
W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 6, pszenica zwyczajna – 5 oraz po jednej odmianie owsa zwyczajnego, owsa nagiego, pszenżyta i żyta)

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary
 • Bizon (d. NAD 6719)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Florence (d. BR 13773az3)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • LG Belcanto (d. LGBN15018-36)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
 • RGT Gagarin (d. RP17015)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • SM Redstar (d. RAH 463/17)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
 • Tilmor (d. DM 19-20)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Owies zwyczajny
 • Magellan (d. NORD 17/115)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Owies nagi
 • Adorator (d. STH 12618)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna jara
 • Akvitan (d. TRI 0902.1)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Aplauz (d. KOH 6819)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Florentyna (d. DC 16 392)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • KWS Carusum (d. KW 329-2-17)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Rantum (d. KW 213-2-18)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
Pszenżyto jare
 • Toristo (d. MAH 4818)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Żyto jare
 • SM Stefano (d. HRSM 297)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Zdjęcie 1: Obrady Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 2: Spotkanie zgłaszających odmiany z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 3: Głosowanie podczas posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 4: Obrady Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych