Posiedzenia Komisji wewnętrznych COBORU


W dniu 18 listopada 2021 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych poświęcone odmianom, których okres wpisu w Krajowym rejestrze wygasa z dniem 31 grudnia 2021 roku i w przypadku których zostały złożone wnioski o przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze 51 odmian roślin rolniczych i 40 odmian roślin warzywnych na kolejne 10 lat, oraz 7 odmian roślin sadowniczych na kolejne 30 lat.

Zgodnie z wymogami ustawowymi odmiany, dla których złożono wnioski o przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze, w ostatnich dwóch-trzech sezonach wegetacyjnych przeszły pozytywnie badania sprawdzające OWT, potwierdzające spełnianie nadal wymagań dotyczących odrębności, wyrównania i trwałości. W przypadku odmian roślin rolniczych, zachowujący odmiany złożyli dodatkowo deklaracje, że są one nadal uprawiane i mają znaczenie gospodarcze. W przypadku odmian drzew owocowych, z uwagi na pandemię, w przyszłym roku planowana jest dodatkowa kontrola ich zachowywania.

Dyrektor COBORU przychylił się do opinii Komisji i w najbliższym czasie podejmie stosowne decyzje rejestrowe.Zdjęcie przedstawia pole z łanami zboża