Seminarium specjalistów WGO „EU-VCU Experts Group Seminar” w Szwajcarii


W dniach 27-28 września 2021 roku odbyło się czternaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych, zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE.

W tym roku organizatorem seminarium był Agroscope (Szwajcarskie Centrum Doskonałości w Dziedzinie Badań Rolniczych) – jednostka odpowiedzialna m.in. za prowadzenie badań odmianowych w celu rejestracji odmian w Szwajcarii.

W seminarium, które miało charakter wideokonferencji, wzięło udział ponad 60 specjalistów z 20 krajów Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej. Stronę polską reprezentowali: prof. dr hab. Edward S. Gacek, dr inż. Tomasz Lenartowicz i mgr inż. Agnieszka Osiecka.

Seminarium składało się z czterech sesji, podczas których omówiono zagadnienia dotyczące przyszłości badań wartości gospodarczej odmian (WGO) w Europie. Poszczególne referaty dotyczyły m.in.: zmian w regulacjach i polityce UE, w tym przyszłości badań WGO z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu, podejścia do stosowania przez hodowców nowych technik genomicznych, badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego, zmian jakie nastąpiły w poszczególnych biurach badawczych w zakresie badań WGO poszczególnych gatunków oraz możliwości wykorzystania dronów w badaniach WGO. Ponadto przedstawiono założenia i pierwsze wyniki badań prowadzonych w ramach projektów ujętych w „HORIZON 2020” (m.in. projekt „InnoVar” i projekt „Invite”).

W ramach pierwszej sesji nasi reprezentanci m.in. wspólnie podsumowali wynik badań przeprowadzonych w ramach koordynowanego przez COBORU tzw. „Ring Testu”, w którym w latach 2019-2020 testowano 12 odmian soi zarejestrowanych w różnych krajach i reprezentujących różne grupy wczesności. Badania te były prowadzone w 14 krajach UE.

W końcowej części seminarium przedyskutowano propozycje tematyczne dotyczącego kolejnego, piętnastego, spotkania „VCU Ekspert Group Seminar”, które planowane jest w 2022 roku we Włoszech.Pierwsze zdjęcie przedstawia Planszę z tytułem  seminarium
Drugie zdjęcie przedstawia Zrzut ekran z wystąpienia prelegentów
Czwarte zdjęcie przedstawia Zrzut ekran z wystąpienia prelegentów,
Trzecie zdjęcie przedstawia Zrzut ekran z wystąpienia prelegentów,