Narada Inspektorów COBORU


W dniu 23 września 2021 roku w siedzibie Centrali COBORU odbyło się spotkanie inspektorów COBORU z kadrą merytoryczną Centrali COBORU, poświęcone głównie omówieniu działalności badawczo-doświadczalnej COBORU w drugim i trzecim kwartale 2021 r.

Podczas spotkania inspektorzy COBORU przedstawili wyniki wiosennych i letnich kontroli doświadczeń prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian oraz w punktach doświadczalnych PDO (spoza COBORU), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń zdyskwalifikowanych i zagrożonych dyskwalifikacją. Przedstawili również aktualny stan doświadczeń kończonych lub kontynuowanych z kukurydzą, roślinami okopowymi, soją i roślinami wieloletnimi oraz doświadczeń założonych z rzepakiem ozimym. Natomiast specjaliści Centrali COBORU przekazali swoje uwagi dotyczące realizacji programu badawczego w kończącym się sezonie doświadczalnym oraz założenia do realizacji na sezon 2021/2022.

Poruszono również sprawy zmian kadrowych w SDOO/ZDOO oraz plany w zakresie niezbędnych zakupów sprzętu, remontów i inwestycji w SDOO/ZDOO.Pierwsze zdjęcie przedstawia Spotkanie Inspektorów COBORU z kierownictwem Centrali COBORU
Drugie zdjęcie przedstawia Spotkanie Inspektorów COBORU z kierownictwem Centrali COBORU
Czwarte zdjęcie przedstawia Spotkanie Inspektorów COBORU z kierownictwem Centrali COBORU
Trzecie zdjęcie przedstawia Spotkanie Inspektorów COBORU z kierownictwem Centrali COBORU