Wizyta prof. dra hab. Karola Wolskiego z Uniwersytety Przyrodniczego we Wrocławiu i dr hab. Tetiany Sladkowskiej z Żytomierskiego Agroekologicznego Uniwersytetu Narodowego.


W dniu 17 września 2021 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy prof. dra hab. Karola Wolskiego (Zakład Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr hab. Tetianę Sladkowską z Żytomierskiego Agroekologicznego Uniwersytetu Narodowego.

„COBORU zawsze było i pozostaje otwarte na wymianę informacji w zakresie badań odmian roślin" – podkreślił prof. Henrych Bujak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na spotkaniu, podczas którego przedstawiono krótką informację o COBORU, a także o ocenie OWT i WGO traw wieloletnich.

Dr hab. Tetiana Sladkowska bierze udział w Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy, które przeznaczone jest dla młodych pracowników naukowych z krajów byłego ZSRR na realizację staży krótkoterminowych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Na zakończenie spotkania odbyła się krótka wizyta w Laboratorium SDOO w Słupi Wielkiej.Wystąpienie dyrektora COBORU, prof. dra hab. Henryka Bujaka
Wizyta w Laboratorium SDOO w Słupi Wielkiej. Na zdjęciu prof. dr hab. Henryk Bujak i dr inż. Michał Rębarz, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą
Wizyta w Laboratorium. Na zdjęciu dr hab. Tetiana Sladkowska i tłumaczka
Wizyta w Laboratorium. Na zdjęciu prof. dr hab. Karol Wolski, dr hab. Tetiana Sladkowska i dr inż. Michał Rębarz z bochenkami chleba