Krajowy Dzień Soi


W dniu 10 września 2021 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie w województwie dolnośląskim, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie, odbył się II Krajowy Dzień Soi połączony z seminarium i prezentacją odmian soi na polu doświadczalnym.

Celem II Krajowego Dnia Soi była popularyzacja uprawy tego gatunku w naszym kraju oraz przedstawienie wyników badań z odmianami soi, prowadzonych przez COBORU w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU.

W konferencji udział wzięli m.in.: Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w MRiRW; Pan Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB, Pan Grzegorz Suduł – Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, i Pani Izabela Woronowicz – Kierownik Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ponadto w konferencji uczestniczyli zainteresowani soją przedstawiciele nauki rolniczej z instytutów badawczych, krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych, pracownicy Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także doradcy i użytkownicy odmian. Łącznie w Krajowym Dniu Soi wzięło udział ponad 60 osób.

Na wstępie Pani Dyrektor Nina Dobrzyńska i Pan Prezes Juliusz Młodecki podkreślili rosnące znaczenie i zainteresowanie uprawą soi w Polsce oraz docenili znaczenie wdrożonej przez COBORU tzw. Inicjatywy białkowej COBORU, celem której jest przebadanie w jak najszerszym zakresie odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi znajdujących się na naszym rynku nasiennym oraz wskazanie rolnikom do uprawy najwartościowszych z nich.

Następnie w części seminaryjnej prof. Andrzej Kotecki (UP we Wrocławiu) przedstawił referat pt. Soja - nowe wyzwanie polskiego rolnictwa w świetle zmian klimatycznych, dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, prof. dr hab. H. Bujak, przybliżył założenia Inicjatywy białkowej COBORU, Pani Agnieszka Osiecka (Centrala COBORU) przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce przeprowadzone w ostatnich czterech sezonach doświadczalnych, a Pani Marta Bednarczyk (dyrektor SDOO w Głubczycach) przedstawiła wyniki wpływ gęstości siewu na rozwój i plonowanie odmian soi na podstawie doświadczeń agrotechnicznych prowadzonych w SDOO w Głubczycach w woj. opolskim.

Po części seminaryjnej uczestnicy spotkania udali się na pole doświadczalne ZDOO w Tarnowie, gdzie mieli możność zapoznania się m.in. z doświadczeniem prowadzonym w ramach Inicjatywy białkowej COBORU, w którym badany jest zestaw 59 odmian soi zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).

Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowania dyrektorowi SDOO w Zybiszowie, Panu Marcinowi Włodarczykowi, oraz pracownikom ZDOO w Tarnowie za organizację II Krajowego Dnia Soi.Pierwsze zdjęcie Otwarcie Krajowego Dnia Soi – prof. H. Bujak, M. Włodarczyk
Drgie zdjęcie Wystąpienie Dyrektor DKiŚ MRiRW – Pani N. Dobrzyńska
Trzecie zdjęcie Przebieg konferencji
Czwarte zdjęcie Przebieg konferencji
Piate zdjęcie Pani Dyrektor N. Dobrzyńska na stoisku SDOO w Zybiszowie
Szóste zdjęcie Lustracja poletek doświadczalnych z soją
Siódme zdjęcie Lustracja poletek doświadczalnych z soją