Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 4 - 5 września 2021 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyła m.in. „XXX Krajowa Wystawa Rolnicza”.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko wystawiennicze na XXX Krajowej Wystawie Rolniczej, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian. Za organizację stoiska i jego obsługę odpowiedzialną była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie (woj. lubuskie).

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z eksponowanymi materiałami roślinnymi i z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz z publikacjami stacji doświadczalnych oceny odmian.

Informacje udzielane przez specjalistów obsługujących stoisko na temat postępu odmianowego były przyjmowane z dużą uwagą przez odwiedzających rolników.

Stoisko COBORU odwiedził Pan Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu MRiRW, Pan Jerzy Chróścikowski – Senator RP – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wielu innych gości, którzy pozytywnie ocenili stoisko i zadania statutowe realizowane przez COBORU.

Kierownictwo COBORU składa tą drogą serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Specjalistom SDOO w Świebodzinie za zorganizowanie i obsługę stoiska COBORU.Na zdjęciu pierwszym wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Grzegorza Pudy na stoisku COBORU
Na zdjęciu drugim wizyta Podsekretarza Stanu MRiRW - Pana Ryszarda Kamińskiego na stoisku COBORU
Na zdjęciu trzecim wizyta Senatora RP - Jerzego Chróścikowskiego na stoisku COBORU
Na zdjęciu czwartym Wizyta Dyrektora K-PODR w Minikowie – Ryszarda Zarudzkiego na stoisku COBORU