„Dni Soi”


Pod koniec sierpnia i na początku września 2021 roku, dodatkowo poza województwem dolnośląskim, gdzie zorganizowano Krajowy dzień Soi), w 14 województwach, wybrane SDOO/ZDOO zorganizowały imprezy polowe pod hasłem „Dzień Soi. 2021”, popularyzujące i promujące uprawę soi w Polsce, w tym odmian rekomendowanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw. Podobnie jak poprzednie imprezy, w związku z pandemią, w większości przebiegały one w trybie wizyt, wyłącznie w polu, pojedynczych osób lub małych zorganizowanych grup.

W trakcie powyższych imprez zaprezentowano innowacje doświadczalne prowadzone z soją w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU. Uczestnicy mieli możliwość porównania ze sobą najnowszych odmian soi na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych z soją. Dodatkowo, w trakcie imprez udzielano porad z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej soi.

Łącznie SDOO/ZDOO w trakcie tych imprez, w tym w trakcie Krajowego dnia soi, odwiedziło ponad sześćset osób, przy czym zainteresowanie imprezami było różne w poszczególnych punktach doświadczalnych (tab. 1, rys. 1).Tabela 1
„Dni Soi 2021” w SDOO/ZDOO w roku 2021
Lp Województwo SDOO/ZDOO Termin Liczba uczestników
1. Dolnośląskie ZDOO w Tarnowie 10.09.2021 r.
2. Kujawsko-Pomorskie SDOO w Chrząstowie 27.08.2021 r.
3. Lubelskie SDOO w Ciciborze Dużym 09.09.2021 r.
4. Lubuskie SDOO w Świebodzinie 07.09.2021 r.
5. Łódzkie SDOO w Sulejowie 210.08.2021
6. Małopolskie SDOO w Węgrzcach 07.09.2021 r.
7. Mazowieckie ZDOO w Kawęczynie (na polu w Radzikowie) 09.09.2021 r.
8. Opolskie SDOO w Głubczycach 03.09.2021 r.
9. Podkarpackie SDOO w Przecławiu 31.08.2021 r.
10. Podlaskie ZDOO w Marianowie 09.09.2021 r.
11. Pomorskie SDOO w Karzniczce 08.09.2021 r.
12. Świętokrzyskie SDOO w Słupi 30.08.2021 r.
13. Warmińsko-Mazurskie SDOO we Wrócikowie 08.09.2021 r.
14. Wielkopolskie ZDOO w Śremie Wójt. 19.08.2021 r.
15. ZDOO w Kościelnej Wsi 5-6.08.2021 r.
16. Zachodniopomorskie ZDOO w Białogardzie 13-17.09.2021 r.
      Razem uczestników   615


Rys.1
Lokalizacja SDOO/ZDOO, które zorganizowały „Dzień Soi. 2021”


Zaproszenie na Dzień soi w Świebodzinie
Poletka doświadczalne z soją w SDOO w Chrząstowie
Wykład prof. H. Bujaka w SDOO w Przecławiu
Wizytacja polowa doświadczeń z soją
Wizytacja polowa doświadczeń z soją