II Krajowe Dni Pola w Minikowie


W dniach 19 i 20 czerwca 2021 roku odbyły się II Krajowe Dni Pola w Minikowie, w których udział wzięli dyrektor COBORU, prof. dr hab. Henryk Bujak, prof. dr hab. Edward S. Gacek, pracownicy Centrali oraz Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. Wydarzenie to było okazją do prezentacji najnowszych osiągnięć hodowli roślin, jak również technologii uprawy.

W trakcie Krajowych Dni Pola nagrana została dyskusja na temat znaczenia nowych odmian roślin uprawnych dla polskiego rolnictwa oraz ich rola we wdrażaniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu, która została wyemitowana w programie „Tydzień” w dniu 20 czerwca 2021 r. na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej. W dyskusji wzięli udział: dr inż. Ryszard Zarudzki – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wiktor Szmulewicz – prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz prof. Henryk Bujak – dyrektor COBORU.

Krajowe Dni Pola były doskonałą okazją do podziękowania prof. dr hab. Edwardowi S. Gackowi za Jego wieloletnie zaangażowanie i ogromny wkład w upowszechnianie postępu hodowlanego oraz rozwój doświadczalnictwa odmianowego

Imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola był pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych przygotowany przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. Celem pokazu była prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć:

  1. kolekcję nowo zarejestrowanych oraz rekomendowanych do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim odmian zbóż i innych gatunków roślin;
  2. kolekcję odmian soi i roślin bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa;
  3. kolekcję odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę;
  4. sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych, co jest szczególnie przydatne w rolnictwie ekologicznym, ale także dla zwiększenia bioróżnorodności w tradycyjnym rolnictwie.

Pokaz polowy cieszył się z dużym zainteresowaniem odwiedzających Stację osób.

Na zdjęciu Debata na II KDP. Siedzą: R, Zarudzki, H. Bujak, W. Szmulewicz
Na zdjęciu 	Wręczenie dyplomu prof. E. Gackowi,
Na zdjęciu Stoisko SDOO w Chrząstowie na II KDP
Na zdjęciu Dni Pola w SDOO w Chrząstowie
Na zdjęciu Dni Pola w SDOO w Chrząstowie
Na zdjęciu  Dyplom dla E. Gacka