Dyplomy MRiRW dla pracowników COBORU


W dniu 10 czerwca br. Dyrektor COBORU, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczył czterem pracownikom Centrali COBORU Dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcia mające znaczenie dla wdrożenia postępu w rolnictwie.

Dyplomy otrzymali:

  1. mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Agnieszka Osiecka i mgr inż. Józef Zych – za udział w realizacji, wdrożeniu i upowszechnieniu wyników tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”, realizowanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
  2. mgr inż. Karolina Piecuch - za udział w realizacji, wdrożeniu i upowszechnieniu wyników „Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami”; realizowanej przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu.

Okazją do wręczenia dyplomów było spotkanie kierownictwa COBORU z Inspektorami COBORU oraz przewodniczącym Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU i jego zastępcą, poświęcone przede wszystkim ustaleniem formy i zakresu Kontroli stanu realizacji planu badań i doświadczeń COBORU w 2021 r., zaplanowanej do przeprowadzenia w czerwcu-lipcu br.

Na zdjęciu Wręczanie dyplomu Pani Karolinie Piecuch
Na zdjęciu  Wręczanie dyplomu Panu Józefowi Zychowi
Na zdjęciu 	Wręczanie dyplomu Pani Agnieszce Osieckiej
Na zdjęciu Wręczanie dyplomu Panu Marcinowi Behnke
Na zdjęciu 5.	Narada Kierownictwa COBORU z Inspektorami COBORU