„Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU – Zaufaj odmianom z LOZ”


Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2021 r. w 43 SDOO/ZDOO zorganizowano imprezy pod dwoma hasłami „Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi” i „Zaufaj odmianom z LOZ”, promujących m.in. uprawę roślin białkowych oraz upowszechnianie odmian z Listy Odmian Zalecanych. Imprezy te miały charakter polowy i w niektórych SDOO/ZDOO, dla uniknięcia większych skupisk ludzi, były rozciągnięte na kilka dni.

W trakcie powyższych imprez zaprezentowano działalność doświadczalną SDOO/ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU w zakresie gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy mieli możliwość porównania ze sobą na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych odmian bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi i innych gatunków roślin uprawnych.

Ponadto celem imprez w 2021 roku była promocja znaczenia „List odmian zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw”. Można tu przypomnieć, że są one obiektywne (tworzone zespołowo przez grona fachowców w dziedzinie odmianoznawstwa z danego województwa niezaangażowanych bezpośrednio w marketing odmianowy) i wiarygodne, oparte o wyniki wieloletnich badań prowadzonych na terenie województwa.

Dodatkowo w trakcie imprez udzielane były porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej roślin uprawnych oraz rozdawane były ulotki związane z tematyką tych imprez w 2021 r. W przedmiotowych imprezach uczestniczyli głównie rolnicy, przedstawiciele instytucji z obszaru infrastruktury rolnictwa, służb doradczych, reprezentanci sektora hodowlano-nasiennego, skupu surowca i przemysłu paszowego. Łącznie, mimo pandemii, w trakcie tych imprez SDOO/ZDOO odwiedziło ponad dwa i pół tysiąca osób, przy czym zainteresowanie imprezami było różne w poszczególnych punktach doświadczalnych (rys. 1, tab. 1).Rys.1
Lokalizacja SDOO/ZDOO, które zorganizowały Dni pola pod dwoma hasłami „Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi” i „Zaufaj odmianom z LOZ”


Tabela 1
„Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020” w SDOO/ZDOO w roku 2020
Lp. Województwo SDOO/ZDOO Termin Liczba uczestników
1 Dolnośląskie Zybiszów 10.06.2021 r. 35
2 Jelenia Góra 18.06.2021 r. 16
3 Krościna Mała 28.05.2021 r. 25
4 Tarnów 18.06.2021 r. 25
5 Tomaszów Bol. 2.06.2021 r. 17
6 Kujawsko-Pomorskie Chrząstowo 21-24.06.2021 r. 50
7 Głębokie 16.06.2021 r. 12
8 Głodowo 11.06.2021 r. 23
9 Lubelskie Cicibór Duży 18.06.2021 r. 120
10 Bezek 5-9.07.2021 r. 45
11 Czesławice 23-25.06.2021 r. 43
12 Uhnin 21-28.06.2021 r. 44
13 Lubuskie Świebodzin 15.06.2021 r. 51
14 Łódzkie Sulejów 8-11.06.2021 r. 128
15 Lućmierz 7-11.06.2021 r. 97
16 Masłowice 23.06.2021 r. 45
17 Małopolskie Węgrzce 21-25.06.2021 r. 62
18 Łopuszna 28.06.2021 r. 4
19 Mazowieckie Seroczyn 21.06.2021 r. 20
20 Kawęczyn (Radzików) 24.06.2021 r. 100
21 Opolskie Głubczyce 22-25.06.2021 r. 58
22 Podkarpackie Przecław 24.06.2021 r. 50
23 Dukla 14-18.06.2021 r. 35
24 Nowy Lubliniec 21-25.06.2021 r. 25
25 Skołoszów 14-18.06.2021 r. 53
26 Podlaskie Krzyżewo 17-18.06.2021 r. 350
27 Pomorskie Karzniczka 17.06.2021 r. 45
28 Radostowo 24.06.2021 r. 60
29 Wyczechy 16-18.06.2021 r. 48
30 Lisewo 12.05.2021 r. 20
31 Śląskie Pawłowice 25.05.2021 r.
15.06.2021 r.
23.06.2021 r.
46
52
92
32 Kochcice 27.05.2021 r.
29.06.2021 r.
29
107
33 Świętokrzyskie Słupia 14-18.06.2021 r. 120
34 Warmińsko-Mazurskie Wrócikowo 23.06.2021 r. 91
35 Ruska Wieś 29.06.2021 r. 108
36 Rychliki 24.06.2021 r. 72
37 Wielkopolskie Słupia Wielka 24.06.2021 r. 20
38 Bobrowniki 8-10.06.2021 r. 15
39 Kościelna Wieś 22.06.2021 r. 25
40 Nowa Wieś Ujska 14.07.2021 r. 8
41 Śrem Wójtostwo 9.06.2021 r. 130
42 Zachodniopomorskie Białogard 10.06.2021 r. 26
43 Rarwino 23.06.2021 r. 126
Razem uczestników 2673


zdjęcie pierwsze Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w ZDOO w Radostowie
zdjęcie drugie Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w SDOO w Chrząstowie
zdjęcie trzecie Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w SDOO w Zybiszowie
zdjęcie czwarte Stoisko główne SDOO na Dniach Pola  w Seroczynie
zdjęcie piąte Stoiska promocyjne na Dniach Pola w SDOO w Słupi
zdjęcie szóste Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w ZDOO w Białogardzie