Narada inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU


W dniu 6 maja 2021 roku w odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą Centrali COBORU. W tym roku miało ono charakter wideokonferencji.

Spotkanie poświęcone było głównie omówieniu stanu po zimie doświadczeń z roślinami ozimymi i wieloletnimi oraz zasiewów roślin jarych.

Ponadto, omówiono zasady i zakres przeprowadzenia przez Inspektorów COBORU wiosennej (w maju) kontroli doświadczeń realizowanych w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian oraz innych punktach doświadczalnych, a wynikających z Planów badań i doświadczeń COBORU na 2021 roku.

Poruszono również inne sprawy związane z pracą Inspektorów COBORU.

Na zdjęciu znajdują się Inspektorzy COBORU
Na zdjęciu 	Spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą Centrali COBORU
Na zdjęciu Spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą Centrali COBORU