Przejście na emeryturę Dyrektora COBORU


W dniu 26 marca 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się spotkanie prof. dr hab. Edwarda S. Gacka z pracownikami stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian.

Okazją do spotkania było przejście z dniem 31 marca br. na emeryturę Pana Profesora Edwarda S. Gacka, po 46 latach pracy zawodowej, w tym prawie 25 lat na stanowisku dyrektora COBORU. Prof. E. Gacek pełnił nieprzerwanie funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej od 1 grudnia 1996 roku.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian, specjaliści ds. doświadczeń oraz inni pracownicy stacji i zakładów doświadczalnych oceny, a także inspektorzy COBORU i kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU.

Podsumowując prawie 25-letni okres zarządzania COBORU, jako najważniejsze osiągnięcia w swojej karierze Pan Profesor wymienił ustawiczne dostosowywanie działalności jednostki do gospodarki rynkowej oraz wymogów wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, utworzenie Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) oraz, związanej z tym systemem doświadczalnictwa, powszechnej rekomendacji do uprawy odmian najważniejszych gatunków roślin rolniczych w poszczególnych województwach, a także opracowanie i wdrożenie koncepcji Inicjatywy białkowej COBORU.

Na imponujący dorobek Pana Profesora uwagę zwrócili współpracownicy w liście gratulacyjnym, podkreślając profesjonalizm oraz autorytet uznawany nie tylko w naszym kraju, ale także i poza jego granicami. Dorobek publikatorski Pana Profesora obejmuje dziesiątki prac i setki artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu hodowli roślin, doświadczalnictwa rolniczego, odmianoznawstwa i nasiennictwa. Na uwagę zasługuje również wkład Pana Profesora w upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, w postaci setek wykładów i odczytów na najważniejszych konferencjach i sympozjach naukowych. Pan Profesor jest także promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Za swoje osiągnięcia, prof. dr hab. Edward S. Gacek, został wyróżniony licznymi państwowymi i resortowymi odznaczeniami oraz wieloma honorowymi tytułami i członkostwem czołowych placówek naukowo-badawczych w Europie, a także otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia. Pod kierownictwem Pana Profesora, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych stał się jedną z wiodących i cenionych placówek rolniczych w Europie. Za całokształt osiągnięć zawodowych Prezydent RP odznaczył Profesora Edwarda S. Gacka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Współpracownicy Pana Profesora wyrazili wdzięczność za poświęcenie, oddanie, lojalność oraz trud włożony w kreowanie wizerunku COBORU, a na zasłużonej emeryturze życzyli przede wszystkim dużo zdrowia oraz samych pogodnych i radosnych chwil, a także spełnienia wszystkich zamierzeń i pragnień.

Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, z-ca dyrektora COBORU – mgr Marcin Behnke, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian.
Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian.
Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, inspektor COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian.
Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian.
Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownik zakładu doświadczalnego oceny odmian, specjalista stacji doświadczalnej oceny odmian.
Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, inspektor COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, pracownicy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach.
Na zdjęciu widać się ekrany sesji zdalnych. Na nich znajdują się: dyrektor COBORU – prof. Edward Gacek, przyszły dyrektor COBORU – prof. Henryk Bujak, Kierownik Zakładu WGO Centrali COBOR, inspektorzy COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian.