Narada Kadry Kierowniczej COBORU


W dniu 11 marca 2021 roku odbyła się coroczna wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju spotkanie miało charakter wideokonferencji.

Narada poświęcona była głównie omówieniu priorytetów i planów działalności COBORU w 2021 roku oraz podsumowaniu wykonania planu finansowego COBORU za 2020 rok.

Ponadto omówiono nowe zarządzenia dyrektora COBORU dotyczące gospodarki finansowej COBORU, zamówień publicznych oraz gospodarowania nieruchomościami.


Na zdjęciu 1.	Narada Kadry Kierowniczej COBORU. Na zdjęciu m.in. dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek i kierownik DZ Małgorzata  Janiszewska-Michalska
Na zdjęciu 2.	Dyskusja  z udziałem  członków kadry kierowniczej. Na zdjeciu m.in. zca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych mgr inż Marcin Behnke i kierownik Zakładu Badania i Oceny OWT Marcin Król
Na zdjęciu 3.	Na zdjęciu m.in. prof. Edward S, Gacek i mgr inż. Marcin Behnke
Na zdjęciu 4.	Na zdjęciu  m.in. kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO mgr inż. Józef Zych