Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało medialnym spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany zbóż ozimych do Krajowego rejestru, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Korbasa (IOR-PIB Poznań) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisanie i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian roślin zbożowych.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 33 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 12, pszenica zwyczajna – 11, pszenica orkisz – 1, pszenżyto – 3, żyto - 6):

Jęczmień
- Aleksandra (d. BOLB17.4211)
odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Bohun (d. STH 418)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Bordeaux (d. NOS 911.016-53)
odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Esprit (d. LEU 63123)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Giewont (d. DS 977/16)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- LG Casting
odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Padura
odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Picasso (d. 12HL042D059)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Senta (d. SZD 3894)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Suez (d. SZD U1232)
odmiana dwurzędowa typu browarnego; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- SU Midnight (d. 12HL042D005)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Tajfun (d. STH 318)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna
- Attribut (d. LEU 70309)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- Arevus (d. STRU 120908s21)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- Circus (d. LEU 70219)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o./td>
- Freja (d. AND 5318)
odmiana pastewna (C); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Jannis (d. STRG 4009 16)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.;
- Knut (d. Sj N1127)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- LG Egmont (d. LGWD14-3055-A)
odmiana pastewna (C); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Revolver (d. Sj N1123)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- RGT Diplom (d. R11730)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Riposta (d. STH 10918)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- SU Banatus (d. STRU 110829s50)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
Pszenica orkisz
- SM Fides (d. SMH 20)
zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHARd>
Pszenżyto
- Panaso (d. DS 2776/15)
odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Stelvio (d. DC 6244)
odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- SU Atletus (d. NORD 18/7511)
odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Żyto
- Dańkowskie Kanter (d. DC 97)
odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Rotor (d. KWS-H197)
odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Initiator (d. KWS-H196)
odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Igor (d. KWS-H200)
odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- SM Temisto (d. HRSM 285)
odmiana populacyjna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- SU Perspectiv (d. HYH 312)
odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Na zdjęciu1. Wideokonferencja ze spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Na zdjęciu m.in. przedstawiciel COBORU mgr inż. Marcin Król
Na zdjęciu 2.	Dyskusja przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami Komisji. Na zdjęciu m.in. mgr inż. Alicja Rutkowska-Łoś
Na zdjęciu	3.	Głos zabiera mgr inż. Józef Zych, kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO
Na zdjęciu 4.	Zdjęcie z posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. COBORU reprezentowane prze dyrektora, prof. dra hab. Edwarda S. Gacka
Na zdjęciu 5.	Głosowanie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych