Konferencja Ochrony Roślin 61. Sesja naukowa


W dniach 10-12 lutego 2021 roku w formie wideokonferencji została zorganizowana Konferencja Ochrony Roślin 61. Sesja naukowa Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu „Nowe strategie ochrony roślin”. W konferencji swój udział zaznaczyli również pracownicy Centralnego Odrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W dniu 12 lutego, podczas FORUM NASIENNEGO „Hodowla i wykorzystanie odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne”, dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Ocena i rekomendacja do praktyki rolniczej, odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne”.

Natomiast w dniu 11 lutego, podczas FORUM NAUKA-DORADZTWO-PRAKTYKA „Wspomaganie decyzji w ochronie roślin rolniczych i ogrodniczych”, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie – dr inż. Przemysław Majchrowski przedstawił prezentację pt. „Aktualne problemy w praktyce związane z ochroną roślin”


Na zdjęciu 1.	Dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek,
Na zdjęciu 2.	Prezentacja referatu „Ocena i rekomendacja do praktyki rolniczej, odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne” przez dyrektora COBORU
Na zdjęciu 3.	Prezentacja referatu „Ocena i rekomendacja do praktyki rolniczej, odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne” przez dyrektora COBORU