Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych


W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało medialnym spotkaniem członków Komisji i pracowników COBORU z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany roślin pastewnych do Krajowego rejestru, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Piotra Stypińskiego (SGGW Warszawa) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania odmian do Krajowego rejestru dotyczące ww. gatunków roślin.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru szesnastu nowych odmian roślin pastewnych: trzech odmian roślin bobowatych grubonasiennych, siedmiu odmian soi, trzech odmiany roślin bobowatych drobnonasiennych i trzech odmian roślin wiechlinowatych. Postanowienia dotyczą następujących odmian:

Groch siewny
- Sideral (d. LD 0916)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Tytan (d. WTD 7418)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Łubin wąskolistny
- Zorba (d. WTD 3418)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Soja
- Abaca (d. SZD O1772)
odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Ceres PZO (d. PZO 16509)
odmiana średniopóźna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- ES Chancellor (d. ESG1812)
odmiana bardzo późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Conductor (d. ESG1814)
odmiana bardzo późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Karok (d. PHP SJ 170.109) -
odmiana średniopóźna; zgłaszający: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH
- Magnolia PZO (d. PZO 16513)
odmiana wczesna; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Sully (d. SOJ16505)
odmiana późna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Koniczyna łakowa
- MHR Laguna (d. MHR-NKO-0417)
odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
Lucerna siewna
- Odra (d. CNP/LUC/117/2017)
odmiana pastewna; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
Lucerna mieszańcowa
- Rolstar (d. UR5)
odmiana pastewna; zgłaszający: ULSTAR - Handel-Pośrednictwo-Usługi Lucjan Staszewski
Życica trwała
- Fabiola
odmiana pastewna, przeznaczona do użytkowania wielokośnego i kośno-polowego; zgłaszający: DLF Seeds A/S
- Saqui
odmiana pastewna przeznaczona do użytkowania wielokośnego; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Życica wielokwiatowa
- Dallara
odmiana pastewna; zgłaszający: DLF Seeds A/S

Na zdjęciu 1	Wideokonferencja  przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych
Na zdjęciu 2 Obrady członków Komisji
Na zdjęciu 3 Kierownik Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych – mgr inż. Jacek Broniarz, podczas dyskusji z członkami Komisji
Na zdjęciu 4	Głosowanie członków Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych
Na zdjęciu 5 Prof. dr hab. Edward S. Gacek, p.o. dyrektora COBORU