Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. PDO buraka cukrowego


W dniu 1 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. PDO buraka cukrowego, tworzonego przez przedstawicieli wszystkich czterech spółek cukrowych działających w Polsce (Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Nordzucker Polska S.A., Pfeifer & Langen Polska S.A. i Südzucker Polska S.A.) oraz COBORU.

Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Celem spotkania było ustalenie zakresu badań PDO buraka cukrowego w 2021 roku. Doświadczenia polowe z zestawem 18 odmian wpisanych do Krajowego Rejestru (w tym 12 w 2021 r.) zaplanowano w 11 stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian. Badania te uzupełni doświadczenie w warunkach gleby zakażonej mątwikiem burakowym (z analizą ilości cyst, larw i jaj mątwika w glebie), ocena udziału burakochwastów i pośpiechów w nasionach badanych odmian oraz ocena kalibrażu nasion.

Zdjęcie z wideokonferencji Zespołu Roboczego ds. PDO buraka cukrowego. Obrady prowadzi mgr inż. Marcin Behnke, z-ca dyr. COBORU ds. badawczo-doświadczalnych
Na zdjęciu m.in. przedstawiciele Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, dr inż. Tomasz Lenartowicz i mgr inż. Andżelina Roszak
Na zdjęciu członkowie Zespołu Roboczego ds. PDO buraka cukrowego, m.in. kierownik Zakładu Badania i Oceny WGO, mgr inż. Józef Zych