Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych


W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało medialnym spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany roślin oleistych i włóknistych do Krajowego rejestru, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Mrówczyńskiego (IOR-PIB w Poznaniu) zaopiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian rzepaku ozimego i jarego.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy
- Aganos (d. LE16/318)
Odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Condor (d. WRH 573)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- DK Extorr (d. CWH490)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- DK Plasma (d. CWH461)
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- Desperado (d. WRH 565)
Odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
- ES Desirio (d. ESC18085)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Kepler (d. BOH 8618)
Odmiana populacyjna, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- KWS Granos (d. H 9160195)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Leona (d. LE18/407)
Odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) ; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- LG Alltamira (d. LE18/410)
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji zgłaszającego odmiana odporna również na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- LG Arnold (d. LE18/406)
Odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- LG Scorpion (d. LE18/412)
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce. Według deklaracji zgłaszającego odmiana również odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Metropol (d. RAP18211W11)
Odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Pegazzus (d. HRG1499)
Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- PT297 (d. X17WT018C)
Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- SY Floretta (d. RNX3844)
Odmiana mieszańcowa, według deklaracji zgłaszającego odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
Rzepak jary
- Fantom (d. MAH 4519)
Odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Na zdjęciu1.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Na zdjęciu 2.	Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Na zdjęciu	3.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Na zdjęciu 4.	Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych