Posiedzenie Komitetu redakcyjnego


W dniu 22 stycznia 2021 roku w Centrali COBORU odbyło się spotkanie Komitetu redakcyjnego COBORU, na którym omówiono sprawy związane z „Planem wydawniczym COBORU na 2021 rok” oraz inne ważniejsze kwestie dotyczące publikacji COBORU.

Ponadto przedstawiono przebieg prac nad zmianą strony internetowej COBORU, w tym jej pełnego dostosowania do obowiązujących standardów (m.in. WCAG2.0).

Na zdjęciu 1 Prof. Edward Gacek – dyrektor COBORU,  i mgr inż. Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU
Na zdjęciu 2 Członkowie dyrekcji w trakcie obrad  Komitetu redakcyjnego COBORU
Na zdjęciu 3 Widok sali z uczestnikami posiedzenia Komitetu redakcyjnego COBORU