Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka


W dniu 21 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało medialnym spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Jacka Piszczka (IOR-PIB w Poznaniu) m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 20 nowych odmian buraka (18 odmian buraka cukrowego, w tym dwie typu „Conviso Smart” oraz dwie odmiany buraka pastewnego).

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian buraka:

Burak cukrowy
- Adelka KWS (d. 9K976)
odmiana typu cukrowego o dużej odporności na chwościka buraka; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
-  Alverina KWS (d. 9K906)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Attut (d. HI1522)
odmiana typu normalnego z deklarowaną przez hodowcę tolerancja na mątwika burakowego; zgłaszający: DLF Seeds sp. z o.o.
- BTS 1985 (d. B9171)
odmiana typu normalnego; zgłaszający: Betaseed GmbH
- BTS Smart 9635 (d. B9207)
odmiana typu „Conviso Smart”; zgłaszający: Betaseed GmbH
- FD Oktan (d. FD19B2096)
odmiana typu plennego z deklarowaną przez hodowcę tolerancja na mątwika burakowego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- FD Order (d. FD19B1130)
odmiana typu normalno-plennego; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
- Haskel (d. ST15907)
odmiana typu normalnego z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- Hubble (d. ST12912)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- Janulka (d. KTA1821)
odmiana typu normalno-cukrowego z deklarowaną przez hodowcę tolerancja na mątwika burakowego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o
- Lumos (d. MH2023)
odmiana typu normalnego; zgłaszający: Maribo Hilleshög ApS
- Oaza (d. SV2267)
odmiana typu normalnego z deklarowaną przez hodowcę tolerancja na mątwika burakowego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
- Olson (d. ST12909)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- Orlik (d. SV2285)
odmiana typu cukrowego; zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
- Pulitzer (d. ST15913)
odmiana typu normalno-cukrowego o dużej odporności na chwościka buraka i deklarowanej przez hodowcę tolerancji na mątwika burakowego; zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- Smart Latoria KWS (d. 9K903)
odmiana typu „Conviso Smart” z deklarowaną przez hodowcę tolerancją na mątwika burakowego; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Tradycja (d. KTA1824)
odmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
- Zagłoba (d. PPW 6618)
oodmiana typu normalno-cukrowego; zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
Burak pastewny
- Bangor (d. DM 750-8055)
odmiana jednokiełkowa o żółtej barwie korzeni; zgłaszający: DLF Seeds A/S
- Enermax (d. DM 750-8058)
odmiana jednokiełkowa o białej barwie korzeni; zgłaszający: DLF Seeds A/S

Na zdjęciu1.	Prezentacja uczestników posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian buraka
Na zdjęciu 2.	Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward S. Gacek, przedstawiciele jednostek zgłaszających odmiany i członkowie Komisji ds. rejestracji odmian buraka
Na zdjęciu	3.	Głosowanie członków Komisji ds. rejestracji odmian buraka
Na zdjęciu 	4.	Przedstawiciele COBORU i członkowie Komisji ds. rejestracji odmian buraka