Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 14 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż jarych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało medialnym spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Korbasa (IOR-PIB w Poznaniu) m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 12, owies zwyczajny – 2, pszenica zwyczajna – 8, pszenżyto jare – 1 i żyto jare – 1).

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary
- Avus (d. STRG 687/15)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
- Burbon (d. STH 11618)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- KWS Jessie (d. KWS 163084)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Laser (d. DC 11149/9)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Loxton (d. Br 13382gz7)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
-  Poemat (d. STH 11518)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Rekrut (d. RAH 210/16)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- RGT Kepler (d. RP17012)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Schiwago (d. NORD 17/2610)
Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Skytha (d. NORD 17/2415)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Trofeum (d. STH 11418)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Wirtuoz (d. NAD 6218)
Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Owies zwyczajny
- Gepard (d. STH 12318)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Wulkan (d. STH 11917)
Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna jara
- Etolia (d. DC 386/15)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Itaka (d. DC 13414-5)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Dorium (d. KW 360-2-17)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Mantra (d. KOH 6518)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Syntia (d. STH 1218)
Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Werwa (d. SMJ 4818)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:. "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- WPB Francis (d. WPB 12SW445-03)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- WPB Pebbles (d. WPB 14SD325-08)
Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Pszenżyto jare
- Kompan (d. STH 317)
Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Żyto jare
- SM Fobos (d. HSMH 228)
Odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

Na zdjęciu członkowie komisji przed monitorami w sesji zdalnej podczas głosowania
Na zdjęciu członkowie komisji przed monitorami w sesji zdalnej
Na zdjęciu	Prof. Marek Korbas – przewodniczący Komisji, Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU
Na zdjęciu 	przedstawiciele zgłaszających odmiany i członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Na zdjęciu 	przedstawiciele zgłaszających odmiany i członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych