Posiedzenia Komisji wewnętrznych COBORU


W dniu 15 października 2020 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych poświęcone odmianom, których okres wpisu w Krajowym rejestrze wygasa z dniem 1 listopada 2020 lub 31 grudnia 2020 roku, a dla których zostały złożone wnioski o przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych i warzywnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłużenie na kolejne 10 lat wpisu w Krajowym rejestrze łącznie 422 odmian, w tym 155 odmian roślin rolniczych oraz 267 odmian roślin warzywnych.

Zgodnie z wymogami ustawowymi odmiany, dla których złożono wnioski o przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze, w ostatnich dwóch-trzech sezonach wegetacyjnych przeszły pozytywnie badania sprawdzające OWT, potwierdzające to, że spełniają nadal wymagania dotyczące odrębności, wyrównania i trwałości, a w przypadku odmian roślin rolniczych, że są nadal uprawiane i mają znaczenie gospodarcze.

Dyrektor COBORU przychylił się do opinii Komisji i w najbliższym czasie podejmie stosowne decyzje rejestrowe.

Na zdjęciu: poletka doświadczalne COBORU w Słupi Wielkiej