Spotkanie robocze PSPO-KZPRiRB-COBORU


W dniu 5 października 2020 roku w Centrali COBORU odbyło się robocze spotkanie kierownictwa Centrali COBORU z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Oleju (PSPO) i Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB). W spotkaniu uczestniczyli: Juliusz Młodecki (Prezes Zarządu KZPRiRB), Mariusz Szeliga (Prezes Zarządu PSPO, ZT Kruszwica), Adam Stępień (Dyrektor Generalny PSPO), Paweł Marchewka i Maciej Czerwiński (ADM Szamotuły), a z ramienia COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek (Dyrektor COBORU) oraz Marcin Behnke (Zastępca dyrektora COBORU ds. badawczo-doświadczalnych), Józef Zych (Kierownik Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian) oraz Jacek Broniarz (Kierownik Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych).

Spotkanie było poświęcone analizie obecnego sytemu badań porejestrowych i rekomendacji odmian roślin oleistych oraz upowszechniania wiedzy o najwartościowszych odmianach tej grupy odmian, a zwłaszcza rzepaku ozimego. Dyskutowano również o możliwości sfinansowania lub współfinansowania niektórych z tych działań z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Wszystkie strony wyraziły wolę dalszej współpracy w doskonaleniu systemu badań i promocji odmian rzepaku.

spotkanie kierownictwa Centrali COBORU z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) i Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB). Przemawia mgr inż. Jacek Broniarz. Na pierwszym planie (z brodą) Maciej Czerwiński (ADM Szamotuły)
obrady prowadzi dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek (w środku, pod ekranem)
przy stole od lewej siedzą: Mariusz Szeliga (Prezes Zarządu PSPO, ZT Kruszwica), Juliusz Młodecki (Prezes Zarządu KZPRiRB) i Paweł Marchewka (ADM Szamotuły)