Posiedzenia Komisji wewnętrznych COBORU


W dniu 2 września br. w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, na której podjęto decyzje dotyczące kontynuacji lub zakończenia badań odmian pszenic ozimych, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego, uczestniczących w doświadczeniach rejestrowych w sezonie 2019/2020. Podstawą dyskusji były przede wszystkim wyniki doświadczeń uzyskane w bieżącym sezonie doświadczalnym.

Dodatkowo informujemy, że do badań przyjęto 87 nowych odmian pszenicy zwyczajnej ozimej, jedną odmianę pszenicy twardej ozimej, oraz po 24 odmiany pszenżyta ozimego i żyta ozimego, zgłoszonych do Krajowego rejestru w ostatnim czasie (do 31 sierpnia br.).

W tym samym dniu odbyło się też posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian. Komisja pozytywnie zaopiniowała zamierzenia przyznania wyłącznego prawa hodowcom do 11 odmian roślin uprawnych, w tym dwóch odmian cebuli i fasoli zwykłej karłowej oraz jednej odmiany lucerny siewnej, pszenicy zwyczajnej ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, dyni olbrzymiej, gruszy pospolitej i jabłoni domowej. Wszystkie te odmiany były w tym roku również wpisane do Krajowego rejestru. Dyrektor COBORU przychylił się do opinii Komisji.