Komisja wewnętrzna COBORU


W dniu 24 sierpnia br. W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, na której podjęto decyzje dotyczące kontynuacji lub zakończenia badań odmian jęczmienia ozimego, uczestniczących w doświadczeniach rejestrowych. Podstawą dyskusji były przede wszystkim wyniki doświadczeń uzyskane w sezonie 2019/2020.

Dodatkowo do badań przyjęto 39 odmian jęczmienia ozimego zgłoszonych do Krajowego rejestru w ostatnim czasie (do 20 sierpnia br.).