Wizyta Kierownictwa Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW


W dniu 7 lipca 2020 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej gościliśmy Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska MRiRW – Panią Ninę Dobrzyńską, i jej zastępcę – Pana Krzysztofa Smaczyńskiego.

W trakcie spotkania w Centrali COBORU przedstawiono gościom informacje odnośnie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania COBORU oraz zakresu prowadzonych przez COBORU badań wartości gospodarczej odmian, a także badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian roślin. W trakcie dyskusji omówiono również najistotniejsze problemy dotyczące działalności COBORU.

Goście mieli też możliwość zapoznania się z działalnością doświadczalną Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej oraz funkcjonowaniem Centralnego Magazynu Nasion.