Krajowe Dni Pola w Minikowie


W dniu 20 czerwca 2020 roku dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward S. Gacek, wziął udział w Krajowych Dniach Pola w Minikowie. Było to wspólne przedsięwzięcie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, zorganizowane przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

W Krajowych Dniach Pola m.in. udział wzięli: Komisarz ds. rolnictwa UE – Pan Janusz Wojciechowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Jan Krzysztof Ardanowski, oraz Podsekretarz Stanu MRiRW – Pan Ryszard Kamiński.

Wydarzenie to wpisywało się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020. W trakcie imprezy goście mogli również zapoznać się z działalnością Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie. SDOO w Chrząstowie przygotowała m.in. pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Celem pokazu była prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych:

- soi i rośliny bobowatych (strączkowych) grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa;
- zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie;
- przedstawiających znaczenie postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw (pokaz polowy organizowany w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020);
- prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych w rolnictwie ekologicznym;
- odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę.

Pokaz polowy cieszył się z dużym zainteresowaniem zwiedzających Stację osób.