Wizyta podsekretarza stanu w MRiRW Pana Jana Białkowskiego


W dniu 19 czerwca 2020 roku w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej gościliśmy podsekretarza stanu w MRiRW – Pana Jana Białkowskiego, wraz z jego doradcą – Panem Sebastianem Sahajdakiem.

W trakcie spotkania w Centrali COBORU, dyrektor – prof. dr hab. Edward S. Gacek, przedstawił informacje odnośnie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania COBORU oraz zakresu prowadzonych przez COBORU badań wartości gospodarczej odmian, a także badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian roślin. Dodatkowo z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych COBORU – mgr Arkadiusz Sokołowski, przedstawił zakres zaawansowania prac związanych z relokacją Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu do nieruchomości w Nowych Liniach. W trakcie dyskusji omówiono również najistotniejsze problemy dotyczące pracy COBORU.

Goście mieli też możliwość zapoznania się z działalnością doświadczalną Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, w tym Laboratorium Chemiczno-Technologicznego i z Centralnym Magazynem Nasion.