Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych


W dniu 25 lutego 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020. Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 27 nowych odmian zbóż ozimych (jęczmień – 3, pszenica zwyczajna – 15, pszenica orkisz – 2, pszenica twarda – 2, pszenżyto – 2, żyto – 3). Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż ozimych:

Jęczmień
- KWS Morris (d. KW 6-1741)
odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Lautetia (d. NORD 131085)
odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna
- Ambicja (d. STH 10217)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Argument (d. AND 4011)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Impresja (d. STH 10017)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Kariatyda (d. DNKO 47)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Talium (d. KW 7054-1-14)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Universum (d. KW 5662-2-14)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- MHR Promienna (d. MHR KP 5017)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
- RGT Provision (d. R 11559)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Ritter (d. R11645)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- SU Mangold (d. STRU 120635s1)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
- SU Petronia (d. NORD 17/123)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Tarroca (d. NORD 17/129)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SU Viedma (d. NORD 15/233)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- SY Cellist (d. SY 117116)
jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Symetria (d. STH 10617)
odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica orkisz
- SM Amalte (d. SMH 8)
odmiana zgłoszona przez: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- SM Orkus (d. SMH 1)
odmiana zgłoszona przez: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Pszenica twarda
- SM Eris (d. SMH 282)
odmiana przeznaczona do produkcji makaronu; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
- SM Tetyda (d. SMH 281)
odmiana przeznaczona do produkcji makaronu; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Pszenżyto
- Corado (d. DC 09176)
odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Medalion (d. MAH 7816)
odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Żyto
- Dańkowskie Dragon (d. DL 12)
odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Skylor (d. KWS-H189)
odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- SU Dreamer (d. HYH321)
odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.