Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy


W dniu 21 lutego 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia, Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru blisko trzydziestu nowych odmian kukurydzy.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru 28 nowych odmian kukurydzy:

- Assunto (d. SL26077)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Clementeen (d. LZM368/36)
odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- Delici CS (d. CSM16204)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.
- ES Bigday (d. ESZ8214)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Hattrick (d. ESZ7305)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Palladium (d. ESZ7205)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- ES Runway (d. ESZ7209)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- Farmurphy (d. SM G0264)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Tomasz Krakowiak, Nowa Trzcianna
- Florino (d. SL26078)
odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Gaetano (d. SL25078) odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Grigri CS (d. CSM17232)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.
- Kentos (d. KXB5349)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Kwarrado (d. KXB8252)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- LG31272 (d. LZM267/54
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
- KWS Iconico (d. KXB6315) odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Magento (d. KXB6330)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Motivi CS (d. CSM17331)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 280; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.
- Physiker (d. ESZ7309)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
- RGT Aloexx (d. RH18001)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Alyxx (d. RH17057)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Bernaxx (d. RH18002)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- RGT Halifaxx (d. RH17045)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Selista (d. KXB7127)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Sibelio (d. SL37012)
odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- SM Grot (d. SMH 42417)
odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Polonia (d. SMH 42717)
odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- SM Vistula (d. SMH 42517)
odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
- Tipico (d. SL17059)
odmiana mieszańcowa czteroliniowa (DC); wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.