Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Krakowie


W dniach 18-19 lutego 2020 roku w hotelu Best Western Premier Kraków odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 130 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Pani Anna Glixelli – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pan Marek Boligłowa – Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, Pan Andrzej Nowak – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, Pan Dominik Pasek – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, prof. Bogdan Kulig, dr hab. Marek Kołodziejczyk i dr hab. Andrzej Oleksy – pracownicy naukowi Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, oraz Pan Piotr Serafin – Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin w Krakowie.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwszą sesję poświęcono omówieniu aktualnych problemów i przyszłych zamierzeń w działalności COBORU, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy białkowej COBORU. Ponadto poruszono tematykę obchodów w naszym kraju w bieżącym roku „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin”, a także omówiono najnowsze zmiany w realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane ze znaczeniem gospodarczym roślin strączkowych (ze szczególnym uwzględnieniem soi), hodowli odpornościowej odmian roślin uprawnych oraz realizacją doświadczeń ekologicznych w COBORU w latach 2018-2019. Podczas sesji miały miejsce wystąpienia sponsorów konferencji.

Trzecia sesja poświęcona była przedstawieniu zagadnień dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.