Honorowy Medal „100 Lat Ochrony Roślin”


Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej, w uznaniu zasług w obszarze ochrony roślin w Polsce, został wyróżniony Honorowym Medalem „100 Lat Ochrony Roślin”. Medal ten został ustanowiony przez dyrekcję Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, przy pełnym poparciu jego Rady Naukowej, w celu upamiętnienia rocznicy 100-lecia tworzenia podstaw naukowych ochrony roślin w Polsce.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 12 lutego 2020 roku w Poznaniu, w trakcie inauguracji jubileuszowej 60 Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. Prof. dr. hab. Edwardowi S. Gackowi medal wręczyli członkowie kapituły - prof. dr hab. Henryk Pospieszny i dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB.