Z głębokim żalem powiadamiamy,
że 10 lutego 2020 roku zmarł nasz Kolega

śp. Tomasz Kulon

kierownik Zakładu Doświadczalnego
Oceny Odmian w Bukówce
i wieloletni Burmistrz Miasta Lubawka,
pełniący ostatnio funkcję zastępcy dyrektora
Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie
i przewodniczącego Dolnośląskiego Zespołu PDO.

Uroczystości pogrzebowe
odbędą się w czwartek, 13 lutego 2020 roku.
Msza święta rozpocznie się o godz. 13:00,
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Lubawce, pl. Jana Pawła II 8.

Z wyrazami głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego
oraz pracownikom
Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Bukówce

Dyrekcja i pracownicy
Centralnego Ośrodka Badania
Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka, 10 lutego 2020 r.