Konferencja – Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce


W dniu 5 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce”, której współorganizatorem był Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Konferencję otworzył Podsekretarz stanu – Pan Jan Białkowski, a prowadziła ją Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW.

Celem konferencji była popularyzacja uprawy tej nowej rośliny w naszym kraju, mając na względzie potrzebę poprawy bilansu krajowego białka paszowego.

W konferencji zaprezentowano cztery referaty:

• Prof. dr hab. Edward Gacek – dyrektor COBORU, przedstawił referat pt. „Przydatność postępu genetycznego współczesnych odmian soi do uprawy w Polsce”

• Pan Klemens Mechtler – dyrektor Departamentu Badania Odmian Roślin w Austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES), przedstawił referat pt. „Soja – przyszłościowym gatunkiem uprawnym w Austrii”

• Pan Franciszek Ostawczuk – prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Bielczanka (woj. małopolskie), omówił czynniki decydujące o powodzeniu w uprawie soi

• Pan Jarosław Iwaniuk – główny technolog Zakładu Uszlachetniania Białka Roślinnego firmy Agrolok Sp. z o.o., przedstawił temat organizacji skupu i uszlachetniania nasion soi oraz zastosowania krajowych komponentów sojowych w żywieniu zwierząt.

W konferencji udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących różne firmy i jednostki, począwszy od hodowców, przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, do jednostek skupu nasion roślin białkowych oraz przemysłu paszowego.

W trakcie konferencji zauważono duże możliwości powiększenia areału uprawy tej cennej rośliny oraz opłacalność jej uprawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę postępujące zmiany klimatyczne.